Waarom een schilderij werkt

In zijn nieuwste boek Waarom een schilderij werkt onderzoekt Jurriaan Benschop de veelvormige schilderkunst van onze huidige tijd. Hij introduceert het werk van tientallen schilders, bespreekt de thema’s die in het werk te vinden zijn en stelt daarbij steeds de vraag: Waarom werkt dit schilderij? Op wat voor manier heeft het betekenis en kan het overtuigen? Dit brengt hem bij zowel zichtbare aspecten van schilderkunst, zoals beeldmotief en de manier van schilderen, als bij wat onzichtbaar achter het doek ligt: de drijfveren, het wereldbeeld en de culturele achtergrond van de kunstenaar.

Waarom een schilderij werkt gaat, behalve over de vraag hoe we naar schilderkunst kijken, ook over de vraag hoe we over kunst spreken en schrijven. Wil taal over een kunstwerk iets betekenen, dan moet ze ermee in evenwicht zijn, niet topzwaar of overdreven, maar passend bij wat in het kunstwerk aan de orde komt.

Het boek gaat onder meer in op het werk van Louise Bonnet, Fiona Rae, Kaido Ole, Helmut Federle, Jessica Stockholder, Anna Tuori, Daniel Richter, Martha Jungwirth, Lara de Moor (coverbeeld), Andreas Ragnar Kassapis, Victoria Gitman, Rezi van Lankveld, Marc Mulders en vele anderen. Verder zijn er thematische hoofdstukken die onder meer ingaan op de vraag wat ‘inhoud’ in een schilderij is, wanneer een schilder een colorist wordt genoemd, en hoe concept en schilderkunst zich verhouden.

Waarom een schilderij werkt verschijnt bij uitgeverij van Oorschot en ligt vanaf 7 oktober 2022 in de Nederlandse en Vlaamse boekwinkels. De Engelse vertaling verschijnt in het voorjaar van 2023.