Waarom een schilderij werkt

boek cover Waarom een schilderij werkt

In dit boek wordt het werk van tientallen hedendaagse schilders voorgesteld. Daarbij komt steeds de vraag aan de orde: Waarom werkt dit schilderij? Op wat voor manier heeft het betekenis en kan het overtuigen? Het zijn vragen die onder meer voortkomen uit de behoefte om te kunnen navigeren in het veelvormige landschap van de schilderkunst van nu, waarin verschillende stijlen en houdingen naast en door elkaar bestaan.

Enerzijds lijkt tegenwoordig alles te kunnen, en is het aanbod van kunst groot, maar anderzijds vindt niemand echt dat alles kan. Bij kunst horen noties over wat top is en talent, over wat progressief is, kritisch of ter zake, of wat aan kracht verloren heeft. Daarbij heerst in de kunst, net als in andere domeinen, een strijd om aandacht; velen willen gezien wor- den of iets tonen, en zowel kunsteigene als afgeleide motieven spelen daarbij een rol.

Waarom een schilderij werkt gaat, behalve over de vraag hoe we naar schilderijen kijken en hoe ze werken, over de vraag hoe we over kunst schrijven en spreken. Wil taal over kunst iets betekenen, dan moet ze ermee in evenwicht zijn, niet topzwaar of overdreven, maar passend bij de kunst die aan de orde komt. Er zijn zichtbare aspecten die kunnen worden aangekaart, zoals het beeldmotief, de compositie, het kleurgebruik en de manier waarop de verf wordt aangebracht. Maar er zijn ook onzichtbare factoren: de drijfveren, het wereldbeeld, de herkomst of de visie van de kunstenaar. In dit boek worden deze aspecten onderzocht en met elkaar in verband gebracht. Het gaat om wat je ziet in schilderijen, maar ook om de houding en de ideeën die erachter liggen.

Het boek gaat in op het werk van Rezi van Lankveld, Louise Bonnet, Peter Doig, Helmut Federle, Beverly Fishman, Daniel Richer, Victoria Gitman, Martha Jungwirth, Andreas Ragnar Kassapis, Kerry James Marshall, Lara de Moor (coverbeeld), Marc Mulders, Kaido Ole, Paula Rego, Jessica Stockholder, Anna Tuori, Matthias Weischer en vele anderen.

Waarom een schilderij werkt is verschenen bij uitgeverij van Oorschot Het boek kost 25 euro en is verkrijgbaar in Nederlandse en Vlaamse boekwinkels, bijvoorbeeld bij Copyright in Gent, Boekhandel Robert Premsela in Amsterdam, Museum Voorlinden in Wassenaar, Kunstmuseum Den Haag en Broese in Utrecht. Het kan ook hier via deze website besteld worden.